เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Lesson plan page 7

Evaluation Task Form

       Point/Score

Name-Surname
The correctness and completeness
Creativity
Total
Summarize
12
8
20
Pass
FailNote: The criterion is students’ total score must be 70% or more than 14 marks, they will pass.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น