วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

HOUSE REGISTRATION


                    


                                  HOUSE REGISTRATION
PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR
                                HOUSE PARTICULARS                      Book No. 1
House Code No.8006 – 008556-8   Local Registration Office : CHA LERM  PHRA KIAT
Address : HOUSE NO. 84 Mooti 7 
                 CHAINHKOA SUB-DISTRICT, CHA LERM  PHRA KIAT DISTRICT,
                  NAKHNO SI THAMMARAT PROVINCE
Village Name :                                            House Name :
Type of House : HOUSE                            Description of house :
Date of stipulating the house number :
 ……………………………………………………….....................
                                                 Signature : ( Ms. Chadaporn Keawlaithong ) Registrar
                                                Date of printing the house registration : 27 May 2004
     

Book No. 1   List of persons of the house code no. 8006-008556-8      Serial No.4 
Name : MISS KHANITTHA  NATHOM        Nationality : THAI         Sex : FEMALE
ID No : 1-8006-00114-38-5          Status  : RESIDENT    Date of Birth : 16 September 1989 
Name of natural mother : WANNEE                                Nationality : THAI 
Name of natural mother : BUNCHUAY                           Nationality : THAI 
Transferred from : CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE
                                             Signature : ( Ms. Chadaporn Keawlaithong )  Registrar
……………………………………………………….....................
** Transferred to  

  
Certified Correct Translation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น