เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

The Fairy Tale

                       The Boys and the Frogs
                                  เด็กผู้ชายกับฝูงกบ

Some boys were playing near a pond
เด็กชายหลายคนกำลังเล่นอยู่ใกล้ๆ หนองน้ำ
The saw a number of frogs in the water,
พวกเขาเห็นกบจำนวนหนึ่งในน้ำ
so they began to throw stones at them with great joy.
จึงเริ่งคว้างหินใส่พวกมันอย่างสนุกสนาน
Many frpgs were killed.
จนทำให้กบหลายตัวตาย
Finally, one of the frogs cried,
ในที่สุด กบตัวหนึ่งก็ร้องขึ้นว่า
" Please stop!
ได้โปรดหยุดเถอะ
" What you are doing for fun killing us."
สิ่งที่ท่านกำลังทำเพื่อความสนุกนั้น กำลังฆ่าพวกเรา
Moral of story : What we do fun often causes great trouble for others.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : สิ่งที่เราทำสนุกๆ บ่อยครั้งที่สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงให้กับผู้อื่น
Vocabulary
Pond  สระน้ำ, หนองน้ำ
Frog  กบ
Throw  ขว้าง
Stone  หิน
Joy ความสนุกสนาน, ความสุข
Kill  ฆ่า
Cause  ก่อให้เกิด
Trouble  ความทุกข์, ปัญหา

Fairy Tale

        The Mother Crab and Her Son
                        แม่ปูกับลูกปู

One day a mother crab asked her son,
วันหนึ่งแม่ปูถามลูกปูว่า
" Why do you walk in a crooked line, my child?
ทำไมลูกถึงเดินเบี้ยวละ
You should walk in a straight line."
ลูกควรจะเดินตรงๆนะ
The young crab replied,
ลูกปูตอบว่า
"So show me, Mother,
ถ้าอย่างนั้นก็ทำให้ผมดูสิครับแม่
and I will follow."
แล้วผมจะทำตาม
The mother failed to do what she asked of her son,
แม่ปูไม่อาจทำตามที่บอกให้ลูกปูให้ทำได้
and never spoke of it again.
และหลังจากนั้น ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย
Moral of the story : Example is more powerfull than precept.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ให้ผลดีกว่าการสั่งสอนเพียงอย่างเดียว
****Vovabulary****
Crap  ปู
Crookrd   เบี้ยว
Straight   ตรง
Follow  ทำตาม
Precept  การสั่งสอน
Fail  ล้มเหลว

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

salted fish                                               salted fish

         Hello every body. My nane is Khanittha Nathom. My nickname is dow. I'm third year student in English major studying faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat university. Today I would like to show you about how to make salted fish.
        Materials for use salted fish;
1.Knife
2.Basket

3.water

4.Fish
5.Salt
6.Food colors
7.Water bucket


8. Grating

9. Pestle

10.Enamelware

 
Process to do


The first bring fish to wash in enamelware for clean.

The second to take fishes for cut head and use knife put middle fish and use pestle pound on the knife for pieces
The third to take fishes put in the basket and then use hook pull for add in big water bucket which in the water bucket have admixture of colour food, water and salt.
The fourth to take fishes ferment 1 night and to take hold for exposed to the sun 1 day.

Finally You can take the fish to eat and sell.

Thank  your for attention .See you next time. 

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

Translation NewsBTS connecting Bangkok- Samut Prakarn

      Strat in Bangkok, Next year we will have Electric train to new way for travel was electric train extension green onnut-bearing
     Electric train this way extension of BTS sukhumvit lines. Original to the end at  onnut station go out 5.25 kilometer and increase 5 kilometer are Bangjak station, Bunnavitee station, Odomsuk station, Bangna station and Bearing station is the last.
     This project, Bangkok invest building structure, runway,electricity system, signaling system and enploy BTS company is administrator train for service customer.
     Onur-Bearing lines have scheduled to open on August 12, 2011. By basic train fare the agreement that 2 way the first is old BTS line and the second onut-bearing way at Bangkok will keep in appropriate rate

N+V-ed P

N+V-ed P
80 Thais stranded at Cairo airport
The Nation

        About 80 Thais have been stranded at the Cairo International Airport following unrest in Egypt, the Thai Foreign Ministry announced Monday.
         Foreign Ministry Spokesman Thani Thongphakdee said 45 of them had got tickets for flying home while 17 others want to continue their flight to Europe.
         He said 17 Thai workers want to continue their journey to Libya.
         Thani said the Thai embassy in Cairo has been providing foods for the stranded Thais for three days.
          The embassy reported that the situation in Cairo was worrying and Thais should not travel to Egypt for now.

Who
        80 Thai people
What
         80 Thais stranded at Cairo airport
Where
         At Cairo airport
When
         Three days.
Why
         They can not travel to be beacuse  occurrence of riots in Egypt So The airline was forced to service. Thai people stranded at Cairo airport
Source: http://www.nationmultimedia.com/home/80-Thais-stranded-at-Cairo-airport-30147567.html

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

N+Prep P

Give the headline news
Type:I N+Prep P
P Penh must remove flag: PM

Farmer with Cobra


ชาวนากับงูเห่า
ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉัน จริงจริง
ยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไป
ฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหม
อยากเล่านิทานให้ฟัง
ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพัง
ไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตาย
สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยง โดยไม่รู้
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร
*คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก
เป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนาผูชายใจดี ด้วยความที่เขาไว้ใจ
น่าเสียดาย กลับต้องตาย.....ด้วยพิศงู
นิทานมันบอก ให้ยอมรับความจริง
ว่ามีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจ
อะไรบางอย่าง ให้ทำดีสักเเค่ไหน
ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง
**คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก
เป็นกังวลว่ามันจะตาย เฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนาผูชายใจดี ด้วยความที่เขาไว้ใจ
น่าเสียดาย กลับต้องตาย.....ด้วยพิศงู
***Farmer with Cobra***
If you really do not want to be lived with me
Concede everything gave her to want
just ask to have some little time.
Just want to stories fairy tale to her listen  
The farmer has living alone
He met cobra is dying
Pity will keep nourish
By don't know how I would be the last?
*Take care sincerity, anxious and love
Worry that it will be die, watch over attention all everything
But the last, famer who is man benign that he is trusted
Regrettable, reverse die by Snake poison
The fairy tale tells give our Accept the truth
There are some thing that should not be trusted
What is somethings do good to more 
No tame, no love, not true
**Take care sincerity, anxious and love
Worry that it will be die, watch over attention all everything
But the last, famer who is man benign that he is trusted
Regrettable, reverse die by Snake poison

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

Folding the grasshopper from paper


step of folding the grasshopper
1. Fold half a square of paper is prepared.
2. The paper is a right triangle and fold a half again.
3. Open up the paper and extend then press the paper to flat.
15.  Finally, Hold the paper and Turn to change direction other side.
4. Will be as in the picture above.
5. And then hold back the other side.
6. The other side of paper make the same as step3.
7. Fold follows the dashed line of paper then opens up.
8. Hold corner of the paper then pick up as in the picture.
9. Make of paper to blister up ther press the paper to flatly.
10. Hold back on of the paper.
11. The other side of the paper makes the same as step8.
12. Fold of paper follow dashed line on both sides.
13. Fold down the front of paper as in the picture.
14. Then fold of paper down the behind.


16. Then hold of paper in the middle and fold to back part.
17. Use the both hands to fold up the wings a little.
18. Then fold the legs up and down step.
19.Drawing the eyes then will have the grasshopper as in the picture.

Week8


          Translation folding chicken
       "The handsome father bantam"

Materials to use
1. Posters paper cream color, red color, orange color, dark green color, and pale green color.
2. Latex glue
3. Eakeigong size of 1 centimeter.
Step of folding
1. Cut the body with poster paper cream color is a 1 piece and then fold to the dashed line.
2.Then cut the poster paper red color is wattles, crest and mouth as an example of each a piece and fold the dashed line.
3.Next cut the poster paper orange color is tail of inside and cut the poster paper red color is tail of outside as an example of each 2 piece. After use the traffic circle is scream the dashed line to be trace and fold up and down to the dashed line.
4.Finally, cut the poster paper dark green color is wings of inside and cut the poster paper pale green color is wings of outside as an example of each 2 piece. After use the traffic circle is scream the dashed line to be trace and fold up and down to the dashed line. 

Week 8 Song


                 เพลงคืนใจให้กัน
     เกิดอะไรกับความรักเรา
     สิ่งดีนี้ในวันเก่านานเข้าก็เริ่มจือจาง
     เหมือนไม่แคร์กัน ฉันรู้สึกยังไงก็ชัง
     ลองถามหัวใจดูบาง ว่ายังรักกันอยู่ไหม
     นิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกับเสมอ
     ดูสิดูเธอแกล้งทำเป็นถือข้าวของวุ่นวาย
     ยามเดิมด้วยกัน ก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใหล้
     เธอทำให้รู้สึกได้ว่าคบฉับไปด้วยคำว่าทน
       ***ถ้ารักกันไปแล้วฝืน ก็คืนหัวใจให้กัน
     บอกสิ่งที่เธอต้องการ ออกมาสักหน
     หากคิดว่าเราไม่ใช่ ก็อย่าอยู่ไปเพราะแคร์คำคน
     หากรักเดินทางมาสุดถนน
     เหมือนเราสองคน คงต้องเลิกกัน
      **รอคำตอบที่เธอเก็บไว้
     เมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉัน
      ***ตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน
     ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉันหรือเธอนั้นเป็นคนเปลี่ยนใจ
                    Return to the love
    What happened with our love?
     This good things in the old days as a long time more watery

     Don't care like the same, I fell another guy.
     You to try ask your heart, Are you love me?
     The little finger was always on
     Looking for you was pretending busy to hold rampage
     When we walk together,you want to walk away like you estranged with me
     You make me feel that you association with me miserably
     ***If you love with forec, It should reture heart to the come back

     Tell me what do you want to something  to out come
     If you think that we are not, it would not live beacuse care spoken to someone
     If you love traveling to the end of the road, we would like to must break up
     **I’m waiting for your answer that you kept.When you are ready to go, please explain to me
     ***Since when did your heart starts not love me
    
 Everything happens because me or you are changed mind

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log In class week 13

                   Leraning Log In Class Week 13
                       [28 January 2011]
     Today The teacher teaches about learning of the world such as newspsper, book, magazine, TV cte. for evaluation and develop ourself and noun phrase.
Noun Phrase
Example in classroom
1.My mother is a teacher.
2.The government has planned to dissolve the parliament.
3.The palace was built in 1912.
4.That house looks so big.
5.My brother really like the thick colourful fairy tale book with lots of beautiful picture that Mom bought him.
Leraning Log Out Class
The Function Of Phrases
Verb Phrases
A verb phrase consists of a verb, its direct and/or indirect objects, and any adverb, adverb phrases, or adverb clauses which happen to modify it.
The predicate of a clause or sentence is always a verb phrase:
1.After she had learned to drive, Alice felt more independent.
2.We will meet at the library at 3:30 p.m.
Noun Phrases
A noun phrase consists of a pronoun or noun with any associated modifiers, including adjectives, adjective phrases, adjective clauses, and other nouns in the possessive case.
Like a noun, a noun phrase can act as a subject, as the object of a verb or verbal, as a subject or object complement, or as the object of a preposition, as in the following examples:
subject
Small children often insist that they can do it by themselves.
object of a verb
To read quickly and accurately is Eugene's goal.
object of a preposition
The arctic explorers were caught unawares by the spring breakup.
subject complement
Frankenstein is the name of the scientist not the monster.
object complement
I consider Loki my favorite cat.
Adjective Phrases
An
adjective phrase is any phrase which modifies a noun or pronoun. You often construct adjective phrases using participles or prepositions together with their objects:
 EX: I was driven mad by the sound of my neighbour's constant piano practising.
Adverb Phrases
A prepositional phrase can also be an adverb phrase, functioning as an adverb, as in the following sentences.
EX: She bought some spinach when she went to the corner store. Source: http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/phrfunc.html

Learning Log Week 12

                      Learning Log Out class week 12
                              [21 January 2011]
                          Applied Learning

         Why is it that many students who do not shine in school, may excel in extra curricular activities such as the visual arts, crafts, music, drama, dance, sports and may even become leaders in activities that are outside the law? Why is it that many youngsters at middle school find it increasingly difficult to achieve as learning becomes more abstract? And why is it that large numbers of students in special education classes are highly kinesthetic? Could it be that hands-on learning should be a critical part of education at every level?
          Perhaps an anecdote about a young man we know might illustrate this point. From an early age he loved fishing, hiking, and exploring the wilderness; he taught himself many kinds of crafts including fly-tying, carving, and painting; he loved participating in projects of all kinds. However, he found it difficult to sit still in classrooms and did not shine academically. In his first year of high school, his parents were asked to come to school to meet with his math teacher who told them quite bluntly that their son should never take any more math. "Why how will he be equipped to go to college?" inquired the mother. The teacher replied, "You may have unreasonable expectations for your son!" Recognizing the gifts and strengths of their son, the parents found a tutor to help him through subsequent math classes and made sure that he found support and outlets for his interests and abilities.
          What really made it possible for him to survive classroom instruction was that he found an after school internship with the fisheries department of a local university. The last two years of high school, he worked in a small construction company after school, and there, reading and math became not only more understandable but found application as he read construction manuals and used math on the job. In college he learned to fly, and all his visual-spatial and kinesthetic abilities meshed with math as essential survival skills. He was at the top of his college classes in physics and calculus, and has gone on to be a highly successful adult. For him, applied learning was critically important. For how many others, is applied learning the pathway to academic success and further successes throughout life?
Source: http://www.newhorizons.org/strategies/applied_learning/front_applied.htm

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log Week 11

                        Learning Log  In class Week 11
                                [14 January 2011]
I Learn about  instruction imperative example;
1.Give me that book = order
2.Pass the jam  = request
3.Turn right at the corner  = instruction
4.Try the smoked salmon = suggestion
5.Come around on sunday = invitation
I Learn about  news and topics to write news  example;
Type I
A : Noun Phrase
      1.N+V-ing P  IFCT seeking yen loan in Japan
      2.N+V-ed P   Thai held in Malaysia
      3.N+Prep P   Arms catch in Songkhla
      4.N+to V.P    New found to case loan problem
      5.คำพูดของบุคคลสำคัญ เช่น
        1.Borg-"I'll quit after Wimbledon"
        2.Borg:"I'll quit after Wimbledon"
        3."I'll quit after Wimbledon"_Borg
        4."I'll quit after Wimbledon",says Borg
        5."I'll quit after Wimbledon". Borg
Type II
     1.N+V+N       

        Border Police placed on full alert
     2.N+V-ing P      

       Japan willing to buy more rice
       N+to V P
       8 robbers attacking gun store--killing a cop
    3.N+V+N     

       Meteorology warns of raln, wild sea and strong wind
    4.N+expected
          said+to V
          belived
         Gold prices exected to go down

                             ***Learning Log 
                             Out class Week 11*** 
                                 ....Infinitives....
Infinitive with "to"
1.Subject
    To swim is a good sport.
2.Adjecttive
   I have no time to write a letter.
3.Adverb
   A. ขยาย  verb
        She shouted to tell him to be careful.
   B. ขยาย  adjective 
       The lesson is difficult to understant.
   C. ขยาย  adverb
        They tried hard to pass the examination.
4.enough.....to verb
    It isn't large enough (for her) to take seven people.

5.Too....to verb
    The water is too deep (for the baby) to swim.
6. Verb + to verb
    afford, attempt, care, decide, demand, expect, hope, intend, manage, mean, plan, refuse, try, etc.
    I didn't mean to hurt your feelings
7. Verb + object (noun or pronoun) + to verb
    advise, allow, ask, beg, cause, command, forbid, force, invite, permit, persuade,  requir, tell, warn etc.
        She advised me to look for a job.
8. Verb + to verb/or verb + object + to verb.
     I want to leave now.
Infinitive without "to"           
1. Auxiliary Verb (Helping Verb หรือ Modal Verb + Verb แท้ไม่ผันรูป)
    He will buy you a bicycle.                    
    You may leave before six today.
2. I prefer to talk rather than listen.
    ฉันชอบคุยมากกว่าฟัง (rather than+Verb แท้ไม่ผันรูป)
3.  She did nothing but cry.
    (but = except = ยกเว้น+verb แท้ไม่ผันรูป)
4. Verb+object+infinitive without"to"
     make :I made him come.
     let :Please let me see it.
     have :I had the barber cut my hair.5. Verb of sense
     see :I saw him hit (hitting) the ball.
     feel :I felt the weather become (becoming) warm.
     hear :I heard her sing (singing).
     watch :I watched Dang clean (cleaning) the floor.
     observe :I observed the doctor perform (performing) the operation.
     notice :I noticed something move (moveing)
Source: http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no30-34-41/infinitives.html