เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

Fairy Tale

        The Mother Crab and Her Son
                        แม่ปูกับลูกปู

One day a mother crab asked her son,
วันหนึ่งแม่ปูถามลูกปูว่า
" Why do you walk in a crooked line, my child?
ทำไมลูกถึงเดินเบี้ยวละ
You should walk in a straight line."
ลูกควรจะเดินตรงๆนะ
The young crab replied,
ลูกปูตอบว่า
"So show me, Mother,
ถ้าอย่างนั้นก็ทำให้ผมดูสิครับแม่
and I will follow."
แล้วผมจะทำตาม
The mother failed to do what she asked of her son,
แม่ปูไม่อาจทำตามที่บอกให้ลูกปูให้ทำได้
and never spoke of it again.
และหลังจากนั้น ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย
Moral of the story : Example is more powerfull than precept.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ให้ผลดีกว่าการสั่งสอนเพียงอย่างเดียว
****Vovabulary****
Crap  ปู
Crookrd   เบี้ยว
Straight   ตรง
Follow  ทำตาม
Precept  การสั่งสอน
Fail  ล้มเหลว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น