เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log Week 10

                             Learning Log Week 10
                                [7 January 2111]
NEWS
From Khoasod newspaper January 5, 2011
     January3, at Government House, the Prime Minister Mr.Abhisit Vejjajiva gave interview to the administration policy international relationship between Thailand-Combodia that main goal does not  want to see tension between two countries which way to Thailand proposed do not problem about the World Heritage. By he has met Combodia that we will be responsible to talk about each other for did not the knot problem of the conflict to Worlg Heritage Which Mr.Hok San, Deputy Prime Minister and The minister of the Prime Minister of Combodia to will be meeting with Mr.Suwit Khunkitti the Minister of Natural Resources and Environment in this January.
     Prime Minister said, we hope that at ieast porogress. Do not want to trouble the World Heritage Committee meeting in June of this tension. He would not met Hun San, Prime Minister of Cambodia in this time, But to meet conference in the ASEAN.
     Deputy Prime Minister , Mr.Suthep Thaugsuban said, The Cambodia does not satisfy that the Thai Government Committee on postponed border with Thailand-Cambodia (JBC) , away several tine. They must explain for Cambodia to understand the reason. In this time during Mr.Hok San, the Deputy Prime Minister  Cambodia will come to meet and consult with the Mr. Suwit Khunkitti in the World Heritage issues was unfinished. He will be to talk with Mr.Hok San in the sharing territory because the problem have nothing better than to talk.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น