เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

The Fairy Tale

                       The Boys and the Frogs
                                  เด็กผู้ชายกับฝูงกบ

Some boys were playing near a pond
เด็กชายหลายคนกำลังเล่นอยู่ใกล้ๆ หนองน้ำ
The saw a number of frogs in the water,
พวกเขาเห็นกบจำนวนหนึ่งในน้ำ
so they began to throw stones at them with great joy.
จึงเริ่งคว้างหินใส่พวกมันอย่างสนุกสนาน
Many frpgs were killed.
จนทำให้กบหลายตัวตาย
Finally, one of the frogs cried,
ในที่สุด กบตัวหนึ่งก็ร้องขึ้นว่า
" Please stop!
ได้โปรดหยุดเถอะ
" What you are doing for fun killing us."
สิ่งที่ท่านกำลังทำเพื่อความสนุกนั้น กำลังฆ่าพวกเรา
Moral of story : What we do fun often causes great trouble for others.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : สิ่งที่เราทำสนุกๆ บ่อยครั้งที่สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงให้กับผู้อื่น
Vocabulary
Pond  สระน้ำ, หนองน้ำ
Frog  กบ
Throw  ขว้าง
Stone  หิน
Joy ความสนุกสนาน, ความสุข
Kill  ฆ่า
Cause  ก่อให้เกิด
Trouble  ความทุกข์, ปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น